facebook twitter linkedin

Nieuws

Persbericht: Week van Zorg en Welzijn 14 t/m 19 maart

05/03/2016

Start Nationale Week van Zorg en Welzijn Landelijke campagne start 7 maart op Facebook en sluit op 19 maart af met een open dag. Ruim duizend locaties doen mee. Van 14 tot en met 19 maart aanstaande openen ruim duizend locaties in Zorg en Welzijn hun deuren voor het grote publiek. Belangstellenden, buurtbewoners, (aankomende) studenten, vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers kunnen komen kijken naar het werk van de 1.4 miljoen medewerkers en 450.000 vrijwilligers die zich dagelijks met passie en professionaliteit inzetten voor hun cliënten en patiënten. In 2015 bezochten rond 750.000 belangstellenden zorg- en welzijnsorganisaties die meededen aan de Nationale(..)

Raamovereenkomst Gemeente Ommen-Hardenberg

21/11/2015

Werkplekplus

Start samenwerking WerkPlekPlus en De Veste Ommen

22/09/2015

Met de vestiging van WerkPlekPlus in het pand van De Veste in Ommen is de samenwerking tussen beide partijen vandaag officieel van start gegaan. WerkPlekPlus is een werkervaringsbedrijf dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek of zinvolle dagbesteding biedt. De Veste en WerkPlekPlus zien met hun samenwerking tal van mogelijkheden om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Elkaar versterken “Wij waren op zoek naar een locatie in Ommen voor dagbesteding en werkervarings-plaatsen.” vertelt Jan Hogenkamp van WerkPlekPlus. “De Veste bleek over een werkplaats te beschikken die weinig werd gebruikt.” Dat was de aanleiding om verder door te praten(..)

Bijdrage VSBfonds

18/08/2015

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk. Wij zijn blij met de bijdrage van het VSBfonds, dit geeft ons de mogelijkheid nog meer mensen(..)

Vacature Vrijwillige Werkbegeleiders Ommen

19/07/2015

Voor ons Werkervaringsbedrijf in Ommen zijn wij op zoek naar mensen met een sociaal hart die hun kennis en ervaring in willen zetten, om jongeren en/of ouderen met afstand tot de arbeidsmarkt een stap te laten zetten richting de arbeidsmarkt. In ons bedrijf is het voor deze doelgroep mogelijk werkervaring op te doen en een arbeidsritme op te bouwen. Ook bieden we zinvolle dagbesteding aan mensen met een beperking. Welke kennis of vaardigheden zijn nodig?
De werkbegeleider heeft een technische opleiding en/of jarenlange ervaring in een technische functie en kennis van houtbewerken en machines. Hij/zij is in staat vanuit vakkennis met(..)

Digitale versie Erkend Leerbedrijf

17/06/2015

VACATURE

06/06/2015

Vacatures Vrijwillige Werkbegeleiders Voor ons Werkervaringsbedrijf in Bruchterveld zijn wij op zoek naar mensen met een sociaal hart, die hun kennis en ervaring in willen zetten, om jongeren en/of ouderen met afstand tot de arbeidsmarkt een stap te laten zetten richting de arbeidsmarkt. In ons bedrijf is het voor deze doelgroep mogelijk werkervaring op te doen en een arbeidsritme op te bouwen. Wij zijn gestart met een houtwerkplaats, een kringloop en een groenteam. We gaan dit de komende tijd nog verder uitbreiden, dit hangt ook mede af van de aanmelding van medewerkers en vrijwilligers. Welke kennis of vaardigheden zijn nodig?
De(..)

Bijdrage Oranje Fonds

19/05/2015

Persbericht 1 Oranje Fonds steunt Stichting Werkervaring en Dagbesteding Vechtdal met een financiële bijdrage tot € 17.500,- ! Het Oranje Fonds ziet heil in de plannen van Stichting Werkervaring en Dagbesteding Vechtdal, verder genoemd WerkPlekPlus en ondersteunt dit door een financiële bijdrage van € 17.500,- toe te zeggen voor aanschaf van machines en gereedschap. Van dit bedrag is € 5.000,- afkomstig uit het Noaberschapsfonds. Deze subsidie gaan we inzetten voor de werkplaats en onze groenvoorzieningswerkzaamheden. De Stichting is in mei 2014 officieel opgericht vanuit particulier initiatief van Jan Hogenkamp uit Ommen en Henk Luisman uit Bruchterveld. Beiden hebben jarenlang bij(..)

Zeven vragen en antwoorden over inzet jobcoaches voor begeleiding werknemers met een beperking

08/04/2015

Als een bedrijf meerdere mensen uit de doelgroep van de ParticipatieWet en de banenafspraak wil aannemen kan het handig zijn als daarvoor maar een jobcoach hoeft te worden ingehuurd of aangetrokken. Maar als betrokken instanties als UWV en gemeente(n) daar verschillende regels over hanteren, kan het lastig worden. Daarom zijn zowel de landelijke overheid als UWV en de gemeenten bezig om richtlijnen en regels zoveel mogelijk te harmoniseren. De vier grote gemeenten hebben met UWV vergaande afspraken gemaakt over het inzetten van de jobcoach. Zeven vragen en antwoorden daarover.   Waarom heeft de VNG geen landelijke afspraak gemaakt met UWV(..)

Kom je ons team versterken?

15/02/2015

WerkPlekPlus is op zoek naar ervaren vrijwilligers. In Ommen en Bruchterveld zoeken we mensen die op onze werkervaringsplekken ondersteuning kunnen bieden. In Bruchterveld zoeken we mensen voor in de timmerwerkplaats, de kringloop, in het groenonderhoud,de klussendienst of op kantoor. In Ommen zoeken we mensen voor winkelwerkzaamheden en begeleiding bij dagbesteding/werkervaring in een concept store. Daarnaast hebben we nog plek voor mensen die een Werkervaringstraject willen volgen. Er is bij ons plek voor verschillende vormen van Dagbesteding.   Meld je geheel vrijblijvend aan voor een informatief gesprek via het contactformulier.