facebook twitter linkedin

Nieuws

Startersbeurs voor jongeren

05/01/2013

Het plan voor een Startersbeurs voor jongeren » van CNV en FNV jongeren en arbeidsmarktprofessor Ton Wilthagen vindt ook gehoor in Rotterdam. Als eerste grote gemeente wordt ook daar de Startersbeurs geïntroduceerd: 400 euro van de gemeente plus minimaal 100 euro van de baas. De PvdA diende deze week met succes een voorstel in om ervoor te zorgen dat het Rotterdamse stadsbestuur een experiment start met een Startersbeurs voor jongeren om hen zo aan werkervaring te helpen. Werkervaring “Het opdoen van werkervaring is cruciaal voor een zo kansrijk mogelijke start op de arbeidsmarkt. Zonder baan kun je echter geen ervaring(..)

Aansluiting Wajongers en arbeidsmarkt blijft moeizaam

20/11/2012

Veel jongeren in de Wajong kunnen qua gezondheid wel werken, maar slechts een beperkt deel van hen doet mee op de arbeidsmarkt. De meerderheid van Wajongers heeft te maken met complexe problematiek en mentale beperkingen die hun functioneren in werk beïnvloeden. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Wat werkt bij Wajongers?’ dat onderzoekers van het UMCG op 22 november presenteren. Zij doen dit tijdens het symposium “Kansen op werk voor jongeren met een beperking” » , dat die dag in Drachten plaatsvindt. De onderzoekers concluderen verder dat zowel de inschatting van de Wajonger zélf of hij/zij wel of niet(..)

Nieuwe plannen voor onderkant arbeidsmarkt

15/11/2012

Het nieuwe regeerakkoord gaat uit van één Participatiewet voor alle 500.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de participatie van de hele groep. “De plannen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zien er vooralsnog veelbelovend uit.” Cedris, de branchevereniging van sw-bedrijven, is blij dat er nu daadwerkelijk één regeling komt waarbij voor iedereen gelijke rechten en plichten gelden. De plannen gaan wel gepaard met een forse bezuiniging op het subsidiebedrag per Wsw’er en op re-integratie. “Maar het subsidiebedrag lijkt minder snel te worden afgebouwd dan in de plannen van het vorige kabinet, waardoor(..)

Bonus voor aannemen arbeidsgehandicapten

08/11/2012

Nieuwe mobiliteitsbonus voor aannemen arbeidsgehandicapten Volgens het regeerakkoord krijgen werkgevers 7000 euro bonus voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Deze nieuwe mobiliteitsbonus heeft als doel om de arbeidsparticipatie te stimuleren. De bonus is een premiekorting voor werkgevers die een oudere met een uitkering en arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Dit zijn de nieuwe mogelijkheden voor werkgevers: Een werkgever die een werkloze van 50 jaar of ouder fulltime in dienst neemt, krijgt maximaal 3 jaar een bonus van € 7.000 per jaar. In 2012 is deze premiekorting € 6.500 per jaar. Een werkgever krijgt een bonus van € 7.000 per jaar(..)

“Doe iets met de hoge jeugdwerkloosheid.”

23/10/2012

Kick-start op de arbeidsmarkt voor werkzoekende jongeren door Startersbeurs Auteur: De WerkMarkt    Tags:      Datum:  5 oktober, 2012  |  Geen reacties Bijna 13 procent van de jongeren onder de 25 jaar zit zonder werk. Een jaar geleden was dat 8,6%. “Iedereen zit met de handen in het haar om de hoge jeugdwerkloosheid,” zegt IJmert Muilwijk van CNV Jongeren. Samen met FNV Jong en arbeidsmarktprofessor Ton Wilthagen lanceren zij vandaag de Startersbeurs. 400 euro van de gemeente plus minimaal 100 euro van de baas. Tilburg heeft als eerste gemeente al interesse getoond. Jongeren zelf zijn ook positief over het plan. Activering van(..)

Opinie

15/10/2012

In politiek Den Haag groeit het aantal partijen dat bedrijven wil verplichten arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Onlangs stelde het CDA voor om een quotum in te voeren voor overheids- en semi-overheidsinstellingen. Andere partijen willen dat die verplichting ook gaat gelden voor de marktsector. Het is de politiek blijkbaar langzaamaan duidelijk dat de voorgestelde Wet werken naar vermogen (Wwnv, samenvoeging van de sociale werkvoorziening, bijstand en Wajong onder uitvoering van gemeenten) niet gaat leiden tot meer banenkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geeft Abvakabo FNV al aan sinds de eerste plannen voor een dergelijke wet duidelijk(..)

Begrotingsakkoord SZW 2013

18/09/2012

Meer mensen met een beperking aan de slag Teveel mensen staan onnodig langs de kant. De grote uitdaging voor alle betrokkenen – gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers – is dan ook om de komende periode meer mensen, die nu nog beschut werken of in een uitkering zitten, volwaardig mee te laten draaien in een gewone baan. De dienstverlening aan werkgevers wordt door UWV en gemeenten beter georganiseerd. Sociale diensten worden via het programma ‘Impuls Vakmanschap’ gestimuleerd om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt effectief aan de slag te helpen. Dit is een gedeelte uit het begrotingsakkoord SZW 2013  Bron: Ministerie(..)

Next Entrepreneur

10/08/2012

WerkPlekPlus doet mee met de verkiezing van The Next Entrepreneur. Gezamenlijk hebben MKB-Nederland en de Rabobank de landelijke verkiezing The Next Entrepreneur 2012 uitgeschreven. Hiermee willen wij ambitieuze (startende) ondernemers stimuleren hun droom, het hebben of opzetten van een eigen onderneming, te verwezenlijken. Kijk op http://www.thenextentrepreneur.nl/deelnemers en stem!