Werkervaring

WerkPlekPlus kan als ondersteuning van zelfstandig leven specifieke begeleiding bieden aan alle mensen die om welke reden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarom heeft WerkPlekPlus contact met partners die in opdracht van de gemeente begeleiding bieden in de vormgeving van de participatiewet, arbeidsmatige dagbesteding en kan ondersteuning bieden in het vinden van passend vrijwilligerswerk.

 

Ons kantoor en werkplaats is te vinden aan de Eskampweg 1, 7731 TA Ommen. (melden bij de balie van Vechtdal Wonen)

 

Door de krachten te bundelen kunnen we nog beter aansluiten op de vraag van de klanten.

 

Werk biedt structuur, een inkomen, sociale contacten en waardering. Net zoals voor bijna iedereen geldt, is werk ook voor veel mensen een belangrijke voorwaarde om ‘mee te kunnen doen’ in de samenleving. Door te werken ervaren mensen een gevoel van erkenning, eigenwaarde en zingeving. De betekenis van (betaald) werk is groot, zowel voor het individu als voor de samenleving. Voor het individu is werk in de eerste plaats een inkomstenbron en daarmee een middel tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

 

Daarnaast zorgt een baan voor een dag- en weekstructuur, is werk een belangrijke bron van sociale contacten, zorgt arbeidsparticipatie voor verbreding van de sociale horizon en ontlenen mensen vooral aan hun werk hun sociale status. Ook is werk een bron van persoonlijke waardering en zingeving.