Leer jezelf te zijn

Leer jezelf te zijn…. maar hoe doe je dat?  Bij WerkPlekPlus mag je jezelf zijn. We geven mensen de ruimte om dat te doen wat je graag wilt. We gaan je daarin begeleiden en bieden verschillende werkzaamheden aan. Zo kun je ontdekken waar je talenten liggen. Heb je een keuze gemaakt en heb je ervaren wat de werkzaamheden inhouden. Dan gaan we samen bekijken hoe we dit verder vorm kunnen geven. Welke begeleiding wil je hierbij, wat wil je nog graag leren en wat is je doel. We gaan dan samen een werkplan opstellen.           In het werkplan staan de afspraken en doelen die we met elkaar maken.         Vanzelfsprekend doen we dit in goed overleg en op jouw tempo. Regelmatig gaan we dit dan evalueren, wat gaat er goed, gaan we niet te snel of wat kan er anders. Zo kunnen we werken aan jou ontwikkeling en kijken naar wat je mogelijkheden zijn.