08/11/2012

Bonus voor aannemen arbeidsgehandicapten

Nieuwe mobiliteitsbonus voor aannemen arbeidsgehandicapten

Volgens het regeerakkoord krijgen werkgevers 7000 euro bonus voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Deze nieuwe mobiliteitsbonus heeft als doel om de arbeidsparticipatie te stimuleren. De bonus is een premiekorting voor werkgevers die een oudere met een uitkering en arbeidsgehandicapten in dienst nemen.

Dit zijn de nieuwe mogelijkheden voor werkgevers:

  • Een werkgever die een werkloze van 50 jaar of ouder fulltime in dienst neemt, krijgt maximaal 3 jaar een bonus van € 7.000 per jaar. In 2012 is deze premiekorting € 6.500 per jaar.
  • Een werkgever krijgt een bonus van € 7.000 per jaar als hij een arbeidsgehandicapte fulltime in dienst neemt die minstens het minimumloon verdient. Het gaat bijvoorbeeld om mensen in de WIA, WAO of Wajong die gaan werken zonder loondispensatie. De bonus duurt maximaal 3 jaar. In 2012 bedraagt deze premiekorting € 2.402 per jaar.
  • Neemt de werkgever iemand met een Wajong-uitkering met loondispensatie aan, dan bedraagt de bonus € 3.500 per jaar. De bonus geldt voor maximaal drie jaar. In 2012 is deze premiekorting € 3.402 per jaar. De Tweede en Eerste Kamer hebben hiervoor de wijzigingen in de Wet financiering sociale verzekeringen goedgekeurd.
  • Voor medewerkers die niet fulltime werken geldt een evenredigheidsfactor, zoals hij ook bij de huidige premiekorting oudere werknemers geldt.

De bedoeling is om de bonus op 1 januari 2013 in te voeren. Mocht dat niet lukken, dan geldt de mobiliteitsbonus met terugwerkende kracht.  Bron: www.denormaalstezaak.nl