18/09/2012

Begrotingsakkoord SZW 2013

Meer mensen met een beperking aan de slag
Teveel mensen staan onnodig langs de kant. De grote uitdaging voor alle betrokkenen – gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers – is dan ook om de komende periode meer mensen, die nu nog beschut werken of in een uitkering zitten, volwaardig mee te laten draaien in een gewone baan. De dienstverlening aan werkgevers wordt door UWV en gemeenten beter georganiseerd. Sociale diensten worden via het programma ‘Impuls Vakmanschap’ gestimuleerd om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt effectief aan de slag te helpen.

Dit is een gedeelte uit het begrotingsakkoord SZW 2013  Bron: Ministerie van SZW