05/01/2013

Startersbeurs voor jongeren

Het plan voor een Startersbeurs voor jongeren » van CNV en FNV jongeren en arbeidsmarktprofessor Ton Wilthagen vindt ook gehoor in Rotterdam. Als eerste grote gemeente wordt ook daar de Startersbeurs geïntroduceerd: 400 euro van de gemeente plus minimaal 100 euro van de baas.

De PvdA diende deze week met succes een voorstel in om ervoor te zorgen dat het Rotterdamse stadsbestuur een experiment start met een Startersbeurs voor jongeren om hen zo aan werkervaring te helpen.

Werkervaring

“Het opdoen van werkervaring is cruciaal voor een zo kansrijk mogelijke start op de arbeidsmarkt. Zonder baan kun je echter geen ervaring opdoen en belanden jongeren in een vicieuze cirkel. Met de Startersbeurs willen we jongeren een kickstart op de arbeidsmarkt geven,” zegt fractievoorzitter Moti.

Lastig om werk te vinden

“De jeugdwerkloosheid loopt op. Ook voor jongeren die wel een diploma hebben, maar geen werkervaring, is het erg lastig om werk te vinden. Om te voorkomen dat deze jongeren in de bijstand terecht komen is het belangrijk dat zij snel relevante leer- en werkervaring opdoen. Vandaar dat de PvdA heeft gepleit voor een Startersbeurs voor jongeren tot 27 jaar,” vervolgt Moti.

Afhankelijkheid uitkering voorkomen

“De gemeente Rotterdam stelt een Startersbeurs van 400 euro per maand beschikbaar voor schoolverlaters die nog geen werkervaring hebben opgedaan. Dit op voorwaarde dat zij zelf een bedrijf bereid vinden om hen gedurende een periode van maximaal 6 maanden werkervaring te laten opdoen. Het bedrijf moet dat bedrag matchen met ten minste 100 euro per maand, zodat de jongere in totaal over een Startersbeurs van ten minste 500 euro per maand beschikt. Zo kunnen we voorkomen dat jongeren afhankelijk worden van een uitkering: als zij werkervaring opdoen, kunnen ze makkelijker doorstromen naar een baan bij dezelfde of een nieuwe werkgever. Zij leren verder op de werkplek, kunnen laten zien wat ze in huis hebben en bouwen contacten op.”

Bron: PvdA Rotterdam