26/06/2016

Wil je meedoen?

Werkplekplus is een kleine informele club mensen die deelnemers de gelegenheid geven op hun eigen benen te gaan staan en de (werk-) wereld (weer) in te gaan. Dit doen we door werkervaringsplekken en dagbesteding aan te bieden, vooralsnog voornamelijk vanuit ‘onze’ houtwerkplaats.
Werkplekplus werkt samen met Woningstichting de Veste, praktijkschool de Maat, Vluchtelingenwerk, Gemeente Ommen, het Samen Doen-team, particulieren en anderen. We maken houtproducten om te verkopen en werken in opdracht van anderen.
Doel Werkplekplus heeft als doel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek of dagbesteding te bieden. Waar mogelijk begeleiden en coachen we deze mensen naar een reguliere baan. Mensen die niet of nauwelijks nog inpasbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt krijgen zo een kans om binnen een beschermde en veilige omgeving werkervaring op te doen. Hier kunnen ze weer arbeidsritme opbouwen en eigen initiatieven ontplooien.
Het motto van Werkplekplus is : “Meedoen naar vermogen voor iedereen”
Wil je meedoen? Neem dan contact op met Jan Hogenkamp